Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Rozwoju Kompetencji
w Politechnice Łódzkiej
w obszarze transportu

Dofinansowanie projektu z UE: 1 300 305,88 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych, analitycznych, językowych i zawodowych studentów Politechniki Łódzkiej dwóch ostatnich semestrów I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku mechatronika, automatyka i robotyka oraz mechanika i budowa maszyn w obszarze transportu.

Realizacja projektu przyczyni się do ukierunkowania studentów na związanie swojej pracy zawodowej z wytwarzaniem innowacyjnej infrastruktury transportowej. Projekt kształtuje wyłącznie kompetencje oczekiwane przez pracodawców w oparciu o najnowsze badania rynku.

Projekt obejmuje następujące działania:

  • certyfikowane szkolenia,

  • zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,

  • dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,

  • dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej,

  • wizyty studyjne u pacodawców.